Wie aangesloten is bij Sporta geniet van een uitgebreide verzekering, want bij sportbeoefening is de kans reëel dat je eens tegen een blessure aanloopt. Gelukkig hoef je je over de administratieve afhandeling van jouw sportongeval geen zorgen te maken dankzij ons handige stappenplan.

Via Extranet

1. De clubbestuurder doet een online aangifte

De clubbestuurder logt in via Mijn Beheer, klikt in de clubomgeving door naar de menu ‘Verzekering’ – 'Nieuwe Aangifte’ en volgt de stappen die daar staan.

2. Sporta kijkt de aangifte zo mogelijk nog dezelfde dag na en bevestigt bij Ethias.

Op datzelfde moment ontvang je van Sporta een bevestigingsbrief met dossiernummer van Ethias en de verder te doorlopen stappen. Vanaf dat moment kan de clubbestuurder de verwerkte aangifte via extranet consulteren. Als je e-mailadres in Mijn Beheer staat, ontvangt je de bevestigingsbrief ook per mail.

3. Stuur het geneeskundig getuigschrift op

Zodra de bevestigingsbrief aangekomen is, kan je het geneeskundig getuigschrift (in te vullen door de geneesheer) opsturen naar Ethias, Prins-Bisschopssingel 73, 3500 Hasselt  of doormailen naar schadebeheer@ethias.be. Vermeld zeker je dossiernummer! 

4. Ethias bezorgt je een brief met alle informatie

Bezit Ethias het geneeskundig getuigschrift, dan bezorgt Ethias je een brief met het dossiernummer, een korte samenvatting van de waarborgen en een genezingsattest.

5. Ga met je medische rekeningen naar het ziekenfonds

Ga met de rekeningen van dokter, apotheker, kinesist, ziekenhuis … naar het ziekenfonds. Dat betaalt al een deel van de kosten terug en maakt een verschilstaat op ('Kwijtschrift Geneeskundige Verstrekkingen').

6. Stuur de schavingsstukken en verschilstaten naar Ethias

Vervolgens stuurt het slachtoffer de stavingsstukken en verschilstaten van het ziekenfonds naar Ethias (met vermelding van het dossiernummer en rekeningnummer).

7. Ethias brengt de terugbetalingen in orde

Ethias betaalt de behandelingskosten rechtstreeks aan jou terug.


Via formulier

1. Vul samen met je behandelde geneesheer het aangifteformulier in

Eerst vul je samen met de behandelende geneesheer het aangifteformulier in. Gaat het om een sportongeval buiten clubverband, gebruik dan dit aangifteformulier.

2. Vervolledig samen met je clubbestuurder het aangifteformulier

Laat de clubbestuurder het - afhankelijk van de interne afspraken op je club - eventueel vervolledigen en stuur het binnen de 8 dagen op naar: Sporta-federatie vzw, Boomgaardstraat 22 bus 50, 2600 Berchem.

3. Sporta kijkt de aangifteformulieren na

Sporta-federatie kijkt die aangifteformulieren na en stuurt ze wekelijks door naar Ethias. Het kan dus zijn dat het een week duurt eer het formulier van Sporta naar Ethias gaat. Die wachttijd heb je niet als je via Extranet gaat.

4. Je ontvangt een schriftelijke bevestiging van Sporta

Je ontvangt een schriftelijke bevestiging van Sporta met de mededeling dat het dossier is overgemaakt aan Ethias.

5. Je krijgt een ontvangstbevestiging van Ethias

Ethias stuurt op haar beurt een ontvangstmelding naar jou. Daarop staan een dossiernummer, een korte samenvatting van de waarborgen en een genezingsattest. Aangiftes via formulier kan je niet online consulteren.

6. Ga met je medische rekeningen naar het ziekenfonds

Ga met de rekeningen van dokter, apotheker, kinesist, ziekenhuis... naar het ziekenfonds. Dat betaalt al een deel terug en maakt een verschilstaat op ('Kwijtschrift Geneeskundige Verstrekkingen').

7. Stuur de schavingsstukken en verschilstaten naar Ethias

Vervolgens stuur je de stavingsstukken en verschilstaten van het ziekenfonds naar Ethias (met vermelding van het dossiernummer en rekeningnummer).

8. Ethias brengt de terugbetalingen in orde

Ethias betaalt de behandelingskosten rechtstreeks aan jou terug.